Bieszczadomaniak
Czarna  - gmina, w której zamieszuje 2784 mieszkańców (dane z 2007r). Jest obszarem z ogromną ilością kompleksów leśnych (aż 61% powierzchni), dlatego jest miejscem tak chętnie wybieranym i odwiedzanym przez sympatyków pieszych wycieczek wśród zieleni bieszczadzkich lasów.

Czarna otrzymała w 1974 roku status uzdrowiska, na tym obszarze wydobywane są wody mineralne. Czysty klimat i źródła przyciągają kuracjuszy przez cały rok.
Atrakcjami dla turystów mogą być szyby naftowe z XIX wieku oraz unicka drewniana cerkiew z ikonostosem (obecnie placówka kościoła rzymsko-katolickiego). Jednak największym zainteresowaniem cieszą się przejażdzki konne, rowerowe i szlaki spacerowe.