Bieszczadomaniak
Uherce Mineralne wieś w powiecie leskim, w której zamieszkuje ok. 1400 mieszkańców. Na listę zabytków lokalnych wpisać należy:
- murowany Kościół Parafialny pw św. bp Stanisława
- Dom Ubogich
- zabytkowy cmentarz na wzgórzu Lachawa z I WŚ
- Kapliczki przydrożne
- Dwór obronny Herbutów
- Pozosttałości parku dworskiego
- cerkwisko po cerkwii Narodzenia św. Jana Chrzciciela
- groby żołnierzy poległych

Na terenie Uherzec znajduje się rezewat przyrody "Bobry w Uchercach".