Bieszczadomaniak

Bereżki są wsią, w której zamieszkuje jedynie kilkoro mieszkańców. Osada położona w województwie podkarpackim w gminie Lutowiska jest jednak znanym miejscem - szczególnie wśród turystów.

W Bereżkach bowiem ma swój początek zielony szlak pieszy Przysłup Caryński - Połonina Caryńska.
Znajduje się tam także popularne pole namiotowe, leżące na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.