Bieszczadomaniak
Przysłup to licząca zaledwie 70 mieszkańców wieś (dane 2006r) w powiecie leskim.
Przez jej teren przebiega linia kolejki wąskotorowej (ogromna atrakcja turystyczna), biegnąca do pobliskiej miejscowości o nazwie Majdan.

Przysłup posiada swój kościół filialny wybudowany w latach 1997-1998r.